Anthonissen & Associates Experten in Reputatie Management

Anthonissen & Associates adviseert en begeleidt bedrijven, organisaties en hun leiders inzake hun reputatie. Anthonissen & Associates helpt hen bij het permanent en succesvol onderhouden van het belangrijkste wat zij bezitten: hun goede naam en faam. Anthonissen & Associates staat hen eveneens bij wanneer die reputatie wordt bedreigd en bescherming behoeft. Professioneel communicatieadvies is daarin determinerend.

It is better to be making the news than taking it; to be an actor rather than a critic.

Winston Churchill
Brits staatsman, journalist en schrijver (1874 – 1965)

Show me a contented newspaper editor and I will show you a bad newspaper.

Arthur Christiansen
Brits journalist, uitgever van Daily Express (1904 – 1963)

Over ons

De samenleving waarin ondernemingen en organisaties dagelijks opereren, verandert permanent. Elke dag worden raad van bestuur, management en medewerkers geconfronteerd met nieuwe uitdagingen. Vele stakeholders – interne en externe – spelen hun rol. Aandeelhouders, medewerkers, vakbonden, consumenten, overheden, NGO’s, drukkingsgroepen, media en opiniemakers hebben uiteenlopende eisen, kritieken, visies en opinies.

Anthonissen & Associates adviseert sedert ruim 30 jaar ondernemingen, organisaties en hun leiders in binnen- en buitenland. Met een bewezen track record. Wij begeleiden onze klanten in hun reputatiemanagement. Wij helpen hen om professionele en commerciële relaties met hun diverse stakeholders permanent te optimaliseren.

Anthonissen & Associates heeft een netwerk van experten in diverse specialismen: reputatiemanagement, stakeholdersanalyse & -management, communicatiestrategie, preventieve en curatieve crisiscommunicatie, interne en externe communicatie, public affairs en mediarelaties. Onze deskundigen zetten geëngageerd hun knowhow en ervaring in voor onze klanten. Samen met hen realiseren wij een succesvolle reputatiestrategie.

Peter Frans Anthonissen is expert in reputatiemanagement. Hij is gedelegeerd bestuurder van Anthonissen & Associates dat hij in 1987 oprichtte.

Peter (°1955, Antwerpen) studeerde rechten aan de universiteiten van Antwerpen, Leuven en Cambridge (Verenigd Koninkrijk). Hij behaalde de diploma’s van Licentiaat in de Rechten, Licentiaat in het Notariaat, Aggregaat in de Rechten voor het hoger onderwijs en Master of Laws (LL.M). Voor hij van start ging met Anthonissen & Associates deed hij ervaring op als advocaat en adviseur van diverse ministers. Hij was journalist bij De Standaard en De Tijd.

Hij is gasthoogleraar aan de universiteiten van Antwerpen, Leuven en Gent en aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Tilburg University (Nederland).

Peter is voorzitter of lid van de raad van bestuur van verschillende bedrijven en organisaties. Hij is stichtend voorzitter van Brandtpunt en president van The Oxford & Cambridge Society of Flanders. Hij was onder meer stichtend voorzitter van Alumni Lovanienses Antwerpen, de alumnivereniging van de KU Leuven en Europees president van IPREX, één van de grootste netwerken van onafhankelijke communicatie-adviesbureaus ter wereld.

Hij publiceerde tien boeken, waaronder bestsellers zoals Murphy was een optimist, In de naam van de faam, Stop de pers! en Crisis Communications. Hij was jarenlang columnist voor het financiële weekblad Trends en publiceerde in tal van gespecialiseerde magazines in binnen- en buitenland.

Aanpak & werkwijze

 1. Luisteren

  Spreken is het vak van weten en luisteren het voorrecht van wijsheid. (Oud Chinees gezegde)

  Onze klanten worden geconfronteerd met complexe uitdagingen en problemen. Crisissituaties hebben vaak meerdere aspecten: economische, sociale, ecologische, juridische, technische, politieke, academische,… Vaak zijn meerdere stakeholders rechtstreeks betrokken. Aandeelhouders, directies, medewerkers, werknemersorganisaties, klanten, leveranciers, overheden, NGO’s, drukkingsgroepen en media: alle spelen ze hun rol.

  Wij vinden het belangrijk om eerst aandachtig te luisteren naar het verhaal van onze klant. Wij vernemen hoe het bedrijf in elkaar zit en werkt. Wij horen hoe onze klant het issue ziet. Vervolgens stellen wij de juiste vragen – ook de moeilijke en minder aangename. Hoe is het probleem ontstaan? Wat zijn bekommernissen, vrees, verwachtingen en verlangens? Welke rol spelen andere partijen? Wat is de mogelijke reputatieschade? Wat zijn de eventuele gevolgen? Wie is er verantwoordelijk? Wij zijn onafhankelijke experten. Wij hebben een ervaring van meer dan 30 jaar. Wij hebben een uitgebreide en actuele knowhow. Wij luisteren aandachtig en begrijpen snel met welke issues onze klant wordt geconfronteerd.

 2. Analyseren

  Management is de dingen goed doen, leiderschap is de goede dingen doen. (Peter F. Drucker)

  Vervolgens schakelen wij onze ruime ervaring en onze specialistische knowhow in. Die strekken zich inmiddels uit over ruim drie decennia. Die kennis en kundigheid omvat tal van relevante domeinen. Zo maken wij een adequate analyse van elke situatie, vraag, issue of uitdaging waarmee de klant wordt geconfronteerd. Vaak maakt een reputatie-SWOT-analyse hier deel van uit. Wij doen de noodzakelijke research. Wij identificeren alle betrokken stakeholders – rechtstreekse en onrechtstreekse. Wij analyseren de reputatiegeschiedenis en het mediaverleden. Wij tekenen samen met onze klant een correct beeld van hem op en van de specifieke situatie waarin die zich bevindt.

 3. Opbouwen

  Reputatie komt te voet aan en vertrekt te paard (Oude Vlaamse spreuk).

  Eenmaal die adequate analyse is bepaald, ontwikkelen wij de reputatiestrategie. Die begint met het opstellen van een matrix met in te zetten reputatiemiddelen. Dat behelst diverse gespecialiseerde technieken: communicatieve, organisatorische, redactionele, journalistieke, sociaal-technische, juridische en vele andere, Wij houden rekening met alle betrokken stakeholders. Wij lijsten de te ondernemen acties op. Wij brengen de in te zetten bronnen en kanalen in kaart. Wij zetten de te respecteren tijdslijnen uit. Dat alles steeds in nauw overleg met onze klant.

 4. Uitbouwen

  Wil je een schip bouwen, roep dan niet alleen mensen bij elkaar om hout te verzamelen. Beperk u niet tot louter verdelen van het werk en het geven van orders. Zorg er voor dat ze leren te verlangen naar de eindeloze zeeën.

  Eenmaal de reputatiestrategie is bepaald, moet ze worden uitgevoerd. Die strategie wordt vertaald in een operationele tactiek. Die bestaat uit een plan van aanpak. Dat omvat concrete acties: journalistiek geschreven persberichten, interne en externe nieuwsbrieven, vraag- en antwoorddocumenten, toespraken, woordvoerderschap, mediatraining, persmonitoring en –analyse, etc. Dat plan van aanpak wijst verantwoordelijken en verantwoordelijkheden aan. Ook een timing/kalender met te respecteren deadlines maakt er deel van uit. Wij begeleiden, ondersteunen en bewaken voortdurend dat reputatiemanagement. Flexibiliteit, gezond opportunisme en snelheid zijn daarbij essentieel. Zo spelen wij, samen met onze klant, proactief in op alle mogelijke ontwikkelingen. Wij reageren gepast en kordaat waar nodig en nuttig.

 5. Verdedigen

  Crisissen zijn uitdagingen (André Leysen)

  In onze 24/7 wereld worden bedrijven, organisaties en hun leiders voortdurend geconfronteerd met vele uitdagingen. Crisissen bedreigen de organisatie en werking van een onderneming. Soms staat zelfs het voortbestaan van een organisatie op het spel. Stakingen, collectieve ontslagen, bedrijfssluitingen, fusies, al dan niet vijandige overnames, productterugroepingen, ontevreden medewerkers, onverwacht vertrekkende managers, computermisdrijven, negatieve pers, tegenvallende resultaten, acties van drukkingsgroepen, juridische procedures, … De lijst met mogelijke crisissituaties is schier oneindig. Wij adviseren onze klant om zich terdege voor te bereiden. Wij staan onze klant bij met zowel met preventieve als curatieve crisiscommunicatie. Wij helpen de klant om zich communicatief te wapenen. Wij steunen onze klant in de verdediging van zijn reputatie. Deze acties worden samen snel en bekwaam uitgevoerd.

Contact

Anthonissen & Associates

Fruithoflaan 25A
2530 Boechout (Antwerpen)
Tel. + 32 495 571 777
info@anthonissen.be

RPR Antwerpen
BTW BE-0432855075

LinkedIn